Υπηρεσίες Μηχανικού 

Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

Τεχνικός Ασφαλείας 

Άδεια Λειτουργίας 

Μελέτη Πυρασφάλειας 

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 

Άδεια Δόμησης 

Άδεια Μικρής Κλίμακας 

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων