Οικοδομικές Άδειες 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Άδεια Δόμησης 

Άδεια Μικρής Κλίμακας 

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων