• Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.).

• Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

• Εκπόνηση Μελετών Προώθησης (Marketing Plan) για την επιχείρηση σας και τα προϊόντα/υπηρεσίες της.

• Υπηρεσία Εξαγωγών (ολοκληρωμένος σχεδιασμός & προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας στη διεθνή αγορά).

Στόχος μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, καθώς μόνο έτσι μπορούν να εξασφαλιστούν μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες.


Join us!